FANDOM


Last Dance (5)
Ch284

← Previous

Chapter 284 Next →
Kanji ラストダンスー⑤
Romaji Rasuto dansu 5
Characters
Momoka Kibitsu, Bossun, Himeko, Yuuki Ichimaru, Ryusei Ichimaru, Otakura, Kaoru Yagi, Chiaki Takahashi, Mimori Unyū, Moe Yabasawa, Dante, Roman Saotome, Takako Shimada, Tsubaki Sasuke, Enigman, Reiko Yūki, Switch, Shinzō Takemitsu

Summary

With the help of Momoka, she guides Yuuki Ichimaru through the school festival where Bossun and his gang are hosting lots of activities.